REFA Wielkopolska Stowarzyszenie
ds. Badania Pracy i Organizacji
Przedsiębiorstw

Wydarzenia

2010-10-01 16:00

Konferencja dla firm z woj. łódzkiego - ŁÓDŹ 3.11.2010

Zapraszamy firmy z województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnej konferencji dotyczącej metod!

2010-09-01 16:00

Strona internetowa projektu "Biuro dobrze zorganizowane"

Wystartowała strona internetowa projektu "BIURO DOBRZE ZORGANIZOWANE". Beneficjenci znajdą tu

Celem REFA jest zwiększanie konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw, a także poprawa warunków pracy zatrudnionych tam osób.


Biuro dobrze zorganizowane

 

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, iż 1.06.2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu szkoleniowego „Biuro dobrze zorganizowane", skierowanego do pracowników przedsiębiorstw w woj. łódzkim.

 

Źródło finansowania:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Realizatorzy:
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans. Dbamy o to, aby w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn pracujących w małych, średnich i dużych firmach. Serdecznie zapraszamy kobiety do udziału w projekcie.

 

Pobierz ofertę

 

 
 
PO KL Łódzkie EFS